wiki

Trade unions and organizations in Finland in translation and interpreting:

KAJ, Käännösalan asiantuntijat ry

SKTL, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

TSK, Sanastokeskus TSK ry

Terms and definitions from English Wikipedia:

Translation, English Wikipedia

Interpreting, English Wikipedia

Lokalization, English Wikipedia

Subtitling, English Wikipedia

Terminology, English Wikipedia

Dictionaries and databases:

Valter, Valtioneuvoston termipankki

IATE, InterActive Terminology for Europe, EU:n termitietokanta

MOT Kielitoimiston sanakirja, Kotimaisten kielten keskus

Leipzig Corpora Collection, Deutscher Wortschatz

Finnish Grammar:

VISK, Iso suomen kielioppi, verkkoversio

Kielikello, kielenhuollon tiedotuslehti