Wiki

Finnische Gewerkschaften und Organisationen im Bereich Übersetzen und Dolmetschen:

KAJ, Käännösalan asiantuntijat ry

SKTL, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

TSK, Sanastokeskus TSK ry

Begriffe und Definitionen aus Wikipedia:

Übersetzen, deutsch, Wikipedia

Dolmetschen, deutsch, Wikipedia

Lokalisierung, deutsch, Wikipedia (und auf Englisch)

Untertitelung, deutsch, Wikipedia

Terminologie, deutsch, Wikipedia

Einige Wörterbücher:

Valter, Valtioneuvoston termipankki

IATE, InterActive Terminology for Europe, Terminologiedatenbank der EU

MOT Kielitoimiston sanakirja, Kotimaisten kielten keskus

Finnische Grammatik, Sprache:

VISK, Iso suomen kielioppi, verkkoversio

Kielikello, kielenhuollon tiedotuslehti

Weitere Internationale Quellen:

TIPPS, saksankielinen sivusto terminologiasta

Leipzig Corpora Collection, Deutscher Wortschatz